Bản Công Bố Phù Hợp Tiêu Chuẩn

Bản Công Bố Phù Hợp Tiêu Chuẩn Số 01:2021/PN

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHƯƠNG NAM cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm nước súc miệng thảo mộc ORIN do mình sản xuất, kinh doanh.

LIÊN HỆ
Chứng Chỉ & Giấy Phép, Go Global Việt Nam

Phiếu Kết Quả Thử Nghiệm

Phiếu Kết Quả Thử Nghiệm Số: 1593/21/QC-PTN HS6

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2021

1. Tên mẫu thử / Name off sample: Nước súc miệng thảo mộc ORIN2. Ký hiệu mẫu / Sample No: 2021/0109/HS63. Tình trạng mẫu / Status of sample: 03 chai4. Ngày nhận mẫu / Date of receiving: 02/07/20215. Nơi gửi mẫu / Customer: Viện Nghiên cứu Đào tạo và Tư Vấn Khoa học Công nghệ6. Thời gian thử nghiệm / Test duration: Từ ngày/From: 02/07/2021 đến ngày/To: 08/07/20217. Nơi thử nghiệm / Place of testing: Phòng TN Hoá sinh – 37 Phạm Tuấn Tài, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

LIÊN HỆ
Chứng Chỉ & Giấy Phép, Go Global Việt Nam

Giấy Chứng Nhận Đạt Tiêu Chuẩn ISO 13485:2016

Giấy Chứng Nhận Đạt Tiêu Chuẩn ISO 13485:2016

Ngày cấp 25/08/2020. Ngày hết hạn 24/08/2023.

Chứng nhận hệ thống chất lượng cho lĩnh vực trong thiết bị y tế của Viện Nghiên Cứu, Đào tạo & Tư Vấn Khoa Học, Công Nghệ

LIÊN HỆ
Chứng Chỉ & Giấy Phép, Go Global Việt Nam

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu Orin

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu Orin

Ngày 22/07/2021

Đăng ký nhãn hiệu nước súc miệng Orin

LIÊN HỆ
Chứng Chỉ & Giấy Phép, Go Global Việt Nam